KNAW

Research

BO-08-429 Consumers and risk assessment

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-08-429 Consumers and risk assessment
Period 01 / 2004 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1302127
Data Supplier METIS Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
Het EU- en nationale voedselveiligheidsbeleid kent twee doelstellingen: herstel van het vertrouwen van de consument en verhoging van het beschermingsniveau. Dit programma draagt bij aan dat beleid door het ministerie van LNV concrete inzichten en instrumenten te verschaffen op het terrein van ketenorganisatie, consumenteninteractie en -participatie en integrale risicobeheersing.

Resultaten:
- Beschrijving en evaluatie ketenorganisatie;
- Aanbevelingen over ketenvorming ten behoeve van voedselveiligheid;
- Beschrijving consumentenpercepties voedselveiligheid;
- Aanbevelingen voor verbetering informatie-uitwisseling tussen beleidsontwikkelende en -uitvoerende overheden, producenten en consumenten;
- Aanbevelingen voor verbetering van dialoogorganisatie tussen consumenten, overheden en producenten;
- Beschrijving en evaluatie integrale risicobeheersing;
- Aanbevelingen voor verbetering risicobeheersing;
- Aanbevelingen voor verbetering uitvoering hygiƫnerichtlijnen en traceerbaarheid;
- Inzicht in interactie consumenteninteractie en -participatie en integrale risicobeheersing en implicaties voor stimulering door de overheid van de eigen verantwoordelijkheid van producenten en consumenten.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. V. Beekman

Related research (upper level)

Classification

D23340 Biopharmacology, toxicology
D24300 Nutrition

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation