KNAW

Onderzoek

BO-08-429 Consumenten en risicobeoordeling

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-08-429 Consumenten en risicobeoordeling
Looptijd 01 / 2004 - 12 / 2005
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1302127
Leverancier gegevens METIS Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Samenvatting

Doel:
Het EU- en nationale voedselveiligheidsbeleid kent twee doelstellingen: herstel van het vertrouwen van de consument en verhoging van het beschermingsniveau. Dit programma draagt bij aan dat beleid door het ministerie van LNV concrete inzichten en instrumenten te verschaffen op het terrein van ketenorganisatie, consumenteninteractie en -participatie en integrale risicobeheersing.

Resultaten:
- Beschrijving en evaluatie ketenorganisatie;
- Aanbevelingen over ketenvorming ten behoeve van voedselveiligheid;
- Beschrijving consumentenpercepties voedselveiligheid;
- Aanbevelingen voor verbetering informatie-uitwisseling tussen beleidsontwikkelende en -uitvoerende overheden, producenten en consumenten;
- Aanbevelingen voor verbetering van dialoogorganisatie tussen consumenten, overheden en producenten;
- Beschrijving en evaluatie integrale risicobeheersing;
- Aanbevelingen voor verbetering risicobeheersing;
- Aanbevelingen voor verbetering uitvoering hygiƫnerichtlijnen en traceerbaarheid;
- Inzicht in interactie consumenteninteractie en -participatie en integrale risicobeheersing en implicaties voor stimulering door de overheid van de eigen verantwoordelijkheid van producenten en consumenten.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. V. Beekman

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D23340 Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
D24300 Voeding

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie