KNAW

Onderzoek

BO-03-433 Sociaal-economische vragen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-03-433 Sociaal-economische vragen
Looptijd 01 / 2004 - 12 / 2005
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1302140

Samenvatting

Doel
LNV wil een bijdrage leveren aan een vitale en duurzame agrosector en heeft daarin een richtinggevende en voorwaarden-scheppende rol. Doel van dit onderzoekprogramma is kennis te leveren over hoe de ondernemer functioneert tussen maatschappij en markt.

Resultaten

Dit programma levert producten op, die beleidsmakers van LNV een beter begrip verschaffen in de determinanten van (strategische) besluitvorming van ondernemers c.q. ondernemingen in de agrosector. Hiermee kan vervolgens integraal beleid worden ontwikkeld vanuit de invalshoek van deze ondernemers. Dit beleid zal leiden tot een reductie van de administratieve lasten van de ondernemers en geeft hen daarmee de ruimte om te werken aan de transitie naar een vitale en duurzame agrosector.

Daarnaast biedt een beter begrip van de (strategische) besluitvorming van ondernemers ook goede mogelijkheden om bestaand beleid te evalueren. Hierdoor kunnen onnodige belemmeringen voor ondernemers worden weggenomen door aanpassingen in regelgeving, instrumentkeuze of beleidsuitvoering. Ook het creƫren van ontheffingsmogelijkheden ten behoeve van veelbelovende experimenten kan hier deel van uitmaken (MDW, 2003).

Kennisoverdracht zal plaatsvinden in de vorm van rapportages en (mondelingen en schriftelijke) adviezen. Daarnaast zullen ook meer innovatieve methoden worden ingezet voor (interactieve) kennisontwikkeling en kennisoverdracht, bijv. via horizontale en verticale actorennetwerken, via adviseringstools en via geavanceerde methoden voor dataverzameling en -analye.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. O. Hietbrink

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie