KNAW

Research

Urban toponyms. A study into modern street names and company names from a...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Urban toponyms. A study into modern street names and company names from a linguistic and sociological perspective
Period 01 / 2001 - unknown
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1302191
Data Supplier Website Meertens Instituut

Abstract (NL)

Analyse en beschrijving van straatnamen (1950-2000) en bedrijfsnamen vanuit taalkundig en sociologisch/etnologisch perspectief. Aandachtspunten: morfologische structuur, semantiek, regionale verscheidenheid, dialectinvloed, invloed van straatnamen op andere urbane toponiemen, motivatie van naamkeuze, gemeentebeleid en naamperceptie. Resultaten in 2006: dit jaar is in het kader van dit project 1 lezing gehouden tijdens een internationaal congres. Daarnaast is 1 paper opgenomen in een congresbundel. Verder is een populair-wetenschappelijk webpublicatie verschenen.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. H.J. Bennis
Supervisor Prof.dr. R. Rentenaar
Project leader Dr. D. Gerritzen
Doctoral/PhD student Drs. R. Boerrigter

Classification

D36300 Germanic language and literature studies
D61000 Sociology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation