KNAW

Research

Seeing the Shadow of the Self. Studies on Workplace Deviance

Pagina-navigatie:


Update content


Title Seeing the Shadow of the Self. Studies on Workplace Deviance
Period 11 / 2003 - 12 / 2008
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1302262
Data Supplier Website ERIM

Abstract (NL)

Het zijn vaak managers en medewerkers met een goed geweten en goede bedoelingen die binnen bedrijven wetten en regels overtreden. Maar omdat bedrijven en beleidsmakers denken dat slecht gedrag wordt veroorzaakt door slechte mensen en zij vervolgens hierop hun beleid inrichten, werken zij juist fraude, corruptie en andere vormen van laakbaar gedrag in de hand. De huidige kredietcrisis laat zich daarom niet oplossen met meer regels, meer toezicht en lagere bonussen. In haar proefschrift bestudeert Den Nieuwenboer frauduleus en corrupt gedrag binnen bedrijven. Zij interviewde met accountants, consultants en advocaten, en observeerde vijftien maanden lang een telefonische verkoop afdeling. Uit de interviews en observaties blijkt dat overtredingen vaak worden veroorzaakt doordat mensen de populairste jongen of meisje uit de klas willen zijn. Meer geld speelt een ondergeschikte rol. Het gaat veel meer om status, eer, het beter willen doen dan collega s. Managers en medewerkers willen in hun groep als succesvol worden gezien. Wie verkoopt het meest? Wie produceert het meest? Wie is het meest efficiënt? Juist om dat succes te bereiken, overtreden mensen normen en regels. Bedrijven die mensen sturen op succes en status vragen er daarom om dat hun mensen over de schreef gaan. Bedrijven dienen daarom kritisch te kijken naar hoe zij hun managers en medewerkers behandelen. Wat bepaalt status in de organisatie, wanneer is iemand succesvol? En zet de manager zijn of haar mensen niet stiekem aan tot laakbaar gedrag, om zo nog hogere omzetten te kunnen boeken? En ligt het wel reëel binnen de mogelijkheden van de werknemers Om de opgelegde targets te halen, en zich toch nog aan de officieel heersende normen te houden? Het blijkt dat het veel moeilijker is om je niet fout te gedragen dan dat men doorgaans denkt. Het is bijna onmogelijk om nooit iets fouts te doen.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. S.P. (Muel) Kaptein
Project leader Dr. J. van Dalen
Doctoral/PhD student Dr. N.A. den Nieuwenboer

Classification

D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation