KNAW

Research

WOT-03-436 Genetic resources

Pagina-navigatie:


Update content


Title WOT-03-436 Genetic resources
Period 01 / 2004 - 12 / 2008
Status Completed
Research number OND1302306

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
Het leveren van de Nederlandse bijdrage aan inspanningen gericht op behoud en duurzaam gebruik van plantaardige en dierlijke genetische bronnen. Deze bijdrage is met name gebaseerd op de Nederlandse verplichtingen voortvloeiend uit het Verdrag inzake Biologische Diversiteit en de FAO International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture.

Resultaten:
Binnen het CGN (Centrum Genetische bronnen Nederland) wordt voortgebouwd op eerder in Nederland opgebouwde collecties die een bijdrage vormen aan de totale, wereldwijde genetische diversiteit binnen het gewas (met name groentengewassen en aardappel). Met betrekking tot dierlijke bronnen ligt het in de bedoeling naast de rundercollectie ook de benodigde collecties van Nederlandse rassen van varken, kip, paard en schaap op te bouwen.

Het programma richt zich op de volgende activiteiten:
- Beleidsondersteuning en internationale samenwerking (15% van het programma);
- Collectiebeheer (50% van programma):
- acquisitie van materiaal, incl. door middel van verzamelmissies,
- vermeerdering (plantaardig materiaal),
- karakterisering,
- coƶrdinatie evaluaties,
- opslag en kiemkrachtbepaling (plantaardig materiaal),
- afgifte;
- Documentatie en informatisering (15% van programma);
- Stimulering gebruik, incl. advisering over collectiemateriaal (5% van programma);
- Ontwikkeling collectiemanagement strategieƫn (15% van programma).

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. L. Visser

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D18220 Animal husbandry
D21400 Genetics

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation