KNAW

Research

Strategic Renewal in Regulatory Environments:How Inter- and...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Strategic Renewal in Regulatory Environments:How Inter- and Intra-organisational Institutional Forces Influence European Incumbent Energy Firms
Period 09 / 2003 - 11 / 2008
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1302378
Data Supplier Website ERIM

Abstract (NL)

Lange tijd waren energiebedrijven als monopolist verantwoordelijk voor de levering en het transport van energie in een specifieke regio. Met de totstandkoming van één Europese markt voor elektriciteit en gas is er nu sprake van internationale concurrentie. Door deregulering van handelsactiviteiten en regulering van de energienetwerken kunnen klanten nu eenvoudiger overstappen naar een andere energieleverancier. Stienstra onderzocht bij dertien grote gevestigde Europese energiebedrijven hoe verandering in regelgeving de strategische vernieuwing beïnvloedt. Hij bracht de veranderende regelgeving van zes EU lidstaten in kaart van 1999 tot en met 2004, en bouwde een gegevensbestand op met ruim elfhonderd strategische vernieuwingsactiviteiten. In het onderzoek maakt de promovendus onderscheid tussen exploitatiegerichte strategische acties (efficiencyverhoging, zoals verbeteringen van de huidige producten en het vergroten van schaalvoordelen) en exploratiegerichte strategische acties (nieuwe producten en het betreden van nieuwe markten). Hij toont aan dat de mate van liberalisering een positief effect heeft op exploitatiegerichte strategische vernieuwing bij de dertien grote gevestigde energiebedrijven, en niet met exploratiegerichte strategische vernieuwing. Energiebedrijven lijken steeds meer gericht op het verhogen van efficiency om elkaar te verslaan na marktopening. Stienstra ontwikkelde ook een surveyinstrument en deed daarmee onderzoek bij twee grote gevestigde energiebedrijven in 2007 om de invloed van verandering in regelgeving op organisatie- en managementaspecten in kaart te brengen en de invloed daarvan op strategische vernieuwing. Uit dit onderzoek blijkt dat meer interne regelgeving (regels en procedures) er toe leidt dat de strategie van een bedrijf zich richt op het verhogen van de exploitatie. Dit wordt nog eens versterkt door de hoeveelheid regels die door de overheid en instanties wordt opgelegd aan de sector.

Related organisations

Related people

Classification

D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation