KNAW

Research

Second track reintegration

Pagina-navigatie:


Update content


Title Second track reintegration
Period 10 / 2004 - 02 / 2005
Status Completed
Research number OND1302425
Data Supplier aanmelding onderzoeker

Abstract

Second track reintegration refers to the obligation of employers to support disabled employees to find work with another employers, in case a return to their own company is impossible. The research question is: "which is the variety in arrangements in second track reintegration, what typology can be distinguished, and what can be learned from experiences in three selected sectors about relevant success factors?"

Abstract (NL)

Reïntegratie in het tweede spoor verwijst naar de verplichting van werkgevers arbeidsgehandicapte werknemers te ondersteunen bij de terugkeer naar arbeid bij een andere werkgever, in het geval dat betreffende werknemers niet meer in het eigen bedrijf herplaatsbaar zijn gebleken. Probleemstelling: 'Welke verscheidenheid in afspraken doet zich voor ten aanzien van de 'reïntegratie in het tweede spoor', welke typologie is daarin te onderkennen, en wat leren de reeds opgedane ervaringen in een drietal geselecteerde sectoren over de relevante ontstaans- en succesfactoren?'

Related organisations

Other involved organisations

Raad voor Werk en Inkomen (financier)

Related people

Researcher Drs. A.J. Lantink
Researcher Dr. J.S. Svensson
Project leader Prof.dr. W.A. Trommel

Classification

D42200 Social and public administration
D70100 Personnel administration and management

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation