KNAW

Onderzoek

Langbroekerwetering

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Langbroekerwetering
Looptijd 01 / 2004 - 12 / 2004
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1302472

Samenvatting

Doel van het project
Probleem:
Voor het vinden van de meest geschikte lokaties voor ruimtelijke maatregelen ter verbetering vn de kwaliteit en kwantiteit van water in stroomgebieden is veel verschillende expertise nodig. Deze kennis is vaak erg versnipperd aanwezig binnen en buiten DLO, en onderling niet samenhangend. Doelstelling(en): Waterwijs is een kennismodel dat hydrologische, milieukundige, ecologische en economische kennis integreert t.b.v.evaluatie en optimalisatie. Voor Laag-Nederland situaties wordt de modelstructuur voor dit kennismodel ontwikkeld aan de hand van de pilot Schieland.
Werkwijze van het project
Werkwijze en fasering:
Kennis en modellen van Alterra, WL en LEI worden met input-output relaties vastgelegd in kennisregels en geografisch ontsloten in Arcview. Waterwijs Hoog-Nederland wordt aangepast voor de situatie Schieland, waarbij de uitkomsten worden beoordeeld door betrokken waterschap. Na aanpassingen wordt Waterwijs verder toepasbaar gemaakt voor andere gebieden in Laag Nederland.
Activiteiten 2004:
Ontwikkeling van een goed werkend optimaliseringsmodel Waterwijs Laag Nederland. Uittesten voor beheersgebied van Hh. Schieland. Afronding wordt voorzien met cofinanciering uit Delft Cluster-2.
Beoogde (tussen) resultaten van het project
Resultaten tot 2004:
SIMGRO-model is aangepast om zowel afvoer als aanvoer te kunnen simuleren. Met het SIMGRO-model van Schieland kan voor een rekentijdstap van 0.25 d (6 uur) voor het grondwater en een rekentijdstap van 0.01 dag (15 min.) voor het oppervlaktewater het watersysteem worden doorgerekend met een totale rekentijd van circa één uur voor een simulatiejaar. Ook kunnen nu chloride balansen worden doorgerekend.
Verwachte resultaten in 2004:
Optimaliseringsmodel Waterwijs Laag Nederland, dat ingezet kan worden ter onderbouwing van plannen op basis van de watersysteembenadering, gericht op keuzes t.b.v. kwantiteits- en kwaliteitsdoelstellingen in beheersgebieden van waterschappen en in stroomgebieden.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon Dr. C. Kwakernaak

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D15600 Hydrosfeerwetenschappen
D16800 Simulatie, virtual reality
D18120 Oppervlaktewater en grondwater

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie