KNAW

Research

Large units nature and recreation

Pagina-navigatie:


Update content


Title Large units nature and recreation
Period 01 / 2004 - 12 / 2004
Status Completed
Research number OND1302519

Abstract (NL)

[Doel van het project]:
Uit onderzoek van KPMG blijkt dat een belangrijk deel van de bestedingen t.b.v. recreatie plaatsvindt in en rond grote natuurgebieden. Grote eenheden natuur hebben daarmee een grote economische waarde voor verblijfs- en open luchtrecreatie. Daar staat tegenover dat individuele recreatie-ondernemers natuur vaak als hindermacht ervaren. Dit project richt zich op gebiedsgerichte ontwikkelingsstrategieën voor natuur en recreatie en de voorwaarden die ontwikkelingen aan elkaar stellen.
[Werkwijze van het project]:
Aanpak: aan de hand van onderzoek in een aantal grote natuurgebieden zichtbaar maken wat de meerwaarde van de combinatie van recreatie en behoud van biodiversiteit zou kunnen zijn en hoe groot een gebied moet zijn voor een vruchtbare combinatie.
[Beoogde (tussen) resultaten van het project]:
Resultaat: via publicaties, wervende brochures etc. de meerwaarde van functiecombinatie uitdragen naar natuur- en recreatieorganisaties en verantwoordelijke overheden.

Related organisations

Related people

Contact person Drs. R. van Oostenbrugge

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D42000 Political and administrative sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation