KNAW

Research

Simulation of effects of recreation on summer birds on a national scale

Pagina-navigatie:


Update content


Title Simulation of effects of recreation on summer birds on a national scale
Period 01 / 2004 - 12 / 2004
Status Completed
Research number OND1302533

Abstract (NL)

Doel van het project
Volgens de regelgeving van concept-SGR2 dient het effect van recreatie op natuur gekwantificeerd te worden. Dit om bijvoorbeeld in het kader van (landelijke) scenariostudies als de NVK te kunnen nagaan wat de invloed op natuur is van toenemende openstelling voor recreatie. Er is al het nodige aan verstoringsonderzoek gedaan, maar dat heeft meestal een annecdotisch karakter en richt zich op individuen. In dit onderzoek wordt de aandacht gericht op effecten op populatieniveau
Werkwijze van het project
Aanpak: diverse verbeteringen aanbrengen in bestaand modelinstrumentarium
Beoogde (tussen) resultaten van het project
Resultaat: uitgebouwd en gevalideerd recreatiemodel FORVISITS; verbetering en uitbreiding model LARCH; rapport; beheer modelinstrumentarium en bijbehorende bestanden

Related organisations

Related people

Contact person Drs. R. van Oostenbrugge

Related research (upper level)

Classification

D16800 Computer simulation, virtual reality
D18140 Nature and landscape

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation