KNAW

Research

Improvement of nutrient supply by breeding

Pagina-navigatie:


Update content


Title Improvement of nutrient supply by breeding
Period 01 / 2002 - 12 / 2005
Status Completed
URL http://www.kennisonline.wur.nl/BO/BO-05/398-I/7-1/producten.htm
Research number OND1302931

Abstract (NL)

[Doel]:
Onderwerp van studie is het opsporen en valideren van de allelische variatie voor genen welke bijdragen aan de genetische variatie voor efficientie van N-gebruik bij Engels raaigras (NUE). Het doel hiervan is een kennisbasis op te bouwen voor de ontwikkeling van selectieinstrumenten voor merkergestuurde selectie van NUE. Het onderzoek vindt plaats binnen het EU-project GRASP. Het is bedoeling om voor 15 NUE-gerelateerde genen de allel-specifieke variatie op te sporen in een set van 20 genotypen (LTS). Andere partners in GRASP werken aan genen voor andere landbouwkundige eigenschappen. PRI maakt in dit project gebruik van kennis en materiaal welke in het EU-project NIMGRASS zijn opgebouwd.
[Werkwijze]:
De selectie van kandidaatgenen voor verder onderzoek is nu goeddeels voltooid en vond plaats op basis van expressieprofiling, analyse van associaties tussen merkers en QTLs voor NUE, en literatuuronderzoek. Voor de validatie van allelen van NUE-gerelateerde genen voert PRI op watercultuur een divergent massaselectieprogramma (2 cycli) uit in een synthethische populatie opgebouwd uit 4 LTS genotypen. Allelverschuivingen als gevolg van selectie voor NUE vormen de uiteindelijke maat voor de relevantie van de geteste genen. Voor het onderzoek is een collectie Lolium cDNAs van NUE-gerelateerde genen gemaakt en gesequenced. Deze zijn gebruikt samen met cDNAs van de andere partners voor de productie op PRI van een cDNA microarray voor expressiestudies met verschillende transcriptcontrasten, waaronder RNA wortels en scheuten van planten opgekweekt bij hoog en laag N.
De werkplannen voor 2005 omvatten:
- uitvoeren van vermeerderingscyclus voor beide NUE selecties uit selectiecyclus 1
- uitvoeren van selectiecyclus 2 op watercultuur
- samenvattende analyse van alle expressiedata
- bepaling van full-length sequenties van 15 uitgekozen NUE-gerelateerde genen
- opsporen SNPs in genoemde genen
- kartering op SNP merkers
[Resultaten]:
- selecties voor validatie van allelen van NUE-gerelateerde genen
- analyse van expressiedata; inzicht in de functie van genen
- kennis van allelische variatie in LTS voor 15 NUE loci; basis voor het beoogde gereedschap voor simultane selectie voor meerdere NUE-genen.
- Localisatie van SNP merkers
- EU-GRASP rapportages
- samenvattend rapport over resultaten gehele projectperiode

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. O. Dolstra

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation