KNAW

Research

Effect loss-making norms phosphate mangement practical farms

Pagina-navigatie:


Update content


Title Effect loss-making norms phosphate mangement practical farms
Period 01 / 2004 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1302951

Abstract (NL)

[Doel van het project]:
Ontwikkelen management voor bedrijven op gronden die gevoelig zijn voor P-uitspoeling naar oppervlaktewater.
[Werkwijze]:
Uitspoeling van fosfaat dient in ecologisch gevoelige gebieden (w.o. ZW kleigebied) gereduceerd te worden. Bij verminderde P-bemesting ontstaat in een aantal gewassen P-gebrek in de vroege fase. Huidige bemestingsadviezen zijn gebaseerd op volveldsbemesting en zijn mogelijk veel hoger dan nodig zou zijn bij plaatsing/rijenbemesting. In dit project wordt voor kritische gewassen op kritische lokaties in praktijkbedrijven onderzocht hoe ver de P-bemesting gereduceerd kan worden zonder derving van kwaliteitsopbrengst, en welk effect zo n reductie heeft op de P-uitspoeling. Het project is in 2004 gestart met proeven bij telers van vollegrondsgroenten en bloembollen die meedoen aan Telen met toekomst. Dit moet in 2005 worden voortgezet en worden uitgebreid naar akkerbouwers. Met name op aardappelen wordt ook veel fosfaat bemest. In 2004 is voor de akkerbouw nog niets gestart. De uitvoering van proeven in dit project gebeurt het liefst op praktijkbedrijven. De voorlichtende boodschap komt veel beter voor het voetlicht dan bij proeven op eigen WUR-locaties.
[Werkplan 2005 Voorzien is dat er proeven bij deelnemers Telen met toekomst worden uitgevoerd met aardappelen, knolselderij, aardbei, bladgewassen en bloembollen. De proeven zijn erop gericht om nieuwe technieken te beproeven om de fosfaatbenutting te verhogen en om telers te laten zien dat hogere fosfaatgiften dan volgens adviesbasis beslist niet nodig zijn.
[Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten :
Mondelinge kennisoverdracht bij studieclubbijeenkomsten Telen met toekomst.
Artikel in vakblad (De Boerderij, Groenten en Fruit, vakblad Bloembollen)

Related organisations

Related people

Project leader Ir. P.H.M. Dekker

Related research (upper level)

Classification

D18120 Surfacewater and groundwater
D18130 Soil
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation