KNAW

Research

Implementation tears of grassland in Cows and opportunities

Pagina-navigatie:


Update content


Title Implementation tears of grassland in Cows and opportunities
Period 01 / 2004 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1302952

Abstract (NL)

[Doel van het project]:
Het geven van adviezen aan melkveehouderijen uit Koeien en Kansen omtrent milieukundig en landbouwkundig verantwoorden systemen van graslandvernieuwing en wisselbouw.
Werkwijze van het project:
Scheuren van grasland in kader van graslandvernieuwing of wisselbouw kan grote landbouwkundige (opbrengst) en milieukundige (N-uitspoeling) gevolgen hebben. In het kader van derogatie komen er mogelijk beperkingen aan het scheuren van grasland. In programma 398-II is in 2002 en 2003 veel onderzoek verricht naar effecten van scheuren van grasland, variƫrend van experimenteel onderzoek, beslisboom en herinzaaiwijzer tot discussiebijeemkomsten met boeren. De kennis die in 398-II is genereerd en de nieuwe randvoorwaarden vanuit de derogatidiscussie kunnen worden toegepast en getoetst in de praktijkbedrijven van K&K. Via gerichte metingen (opbrengsten, kwaliteit, Nmin, NO3 in grondwater) kan worden getoetst in hoeverre de adviezen ook gewensten resultaten opleveren. Daarnaast wordt ook gedacht aan discussiebijeenkomsten met K&K-boeren, omdat de motieven van boeren voor het vernieuwen van grasland nog steeds niet geheel duidelijk zijn (berekeningen geven aan dat het financieel niet aantrekkelijk is om te scheuren, behalve bij een zeer slechte zode-kwaliteit).

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. G.L. Velthof

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation