KNAW

Research

Spatio-temporal modelling infochemicals in a food web context

Pagina-navigatie:


Update content


Title Spatio-temporal modelling infochemicals in a food web context
Period 07 / 2004 - unknown
Status Completed
Dissertation Yes
URL http://edepot.wur.nl/198937
Research number OND1303002
Data Supplier METIS Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Abstract (NL)

Informatie-overdracht met chemische stoffen heeft een groot effect op de interacties tussen organismen in een voedselweb. Communicatie door sexferomonen bij insectensoorten vormt hiervan het bekendste voorbeeld. Omdat dit soort chemische stoffen informatie overdragen van de -zender- naar de -ontvanger- worden ze infochemicaliƫn genoemd. Voedselwebben en informatiewebben komen altijd tegelijkertijd voor, omdat organismen nou eenmaal gewild of ongewild informatie over hun aanwezigheid rondstrooien. Het informatieweb heeft invloed op de verbreiding en verspreiding van organismen, de verdeling van hun natuurlijke vijanden en concurrenten, en mede daardoor op de ruimtelijke populatiedynamica van alle soorten in een voedselweb. Echter, voedselweb- noch ecosysteemmodellen houden rekening met de effecten van chemische informatie-overdracht. In het huidige project combineren we een chemisch ecologische benadering met een modelmatige. We ontwikkelen, valideren en analyseren een wiskundig model dat de functie van een informatieweb integreert met de interacties in een voedselweb.

Een ruimtelijk model met integro-differentievergelijkingen van het voedselweb gebaseerd op de fruitvlieg Drosophila is ontwikkeld. In dit model is de verbreiding van de Drosophila echter lukraak en niet gestuurd door een geurpluim of in de richting van de chemische gradiƫnt van geuren, waarop de vliegen onder natuurlijke omstandigheden reageren. De parameters uit het model krijgen waarden die afkomstig zijn uit studies van een voedselweb komen dat op Drosophila is gebaseerd. Het model kan makkelijk worden aangepast aan allerlei voedselwebben, onder voorbehoud dat voldoende informatie beschikbaar is voor de parametrisatie. Verschillende tijd- en ruimteschalen moeten in het model door elkaar gebruikt kunnen worden.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. M. Dicke
Supervisor Prof.dr.ir. J. Grasman
Co-supervisor Dr. L. Hemerik
Researcher Ir. M.E. Lof
Project leader Dr. L. Hemerik

Related research (upper level)

Classification

D16800 Computer simulation, virtual reality
D18200 Plant production and animal production

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation