KNAW

Onderzoek

Chronisch dagelijkse hoofdpijn (CDH): een studie in de open bevolking

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Chronisch dagelijkse hoofdpijn (CDH): een studie in de open bevolking
Looptijd 11 / 1999 - 02 / 2008
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1303042
Leverancier gegevens LUMC - afdeling Huisartsgeneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde

Samenvatting

Onderzoek naar de epidemiologische, klinische en psychologische kenmerken van Chronisch Dagelijkse Hoofdpijn (CDH) in de algemene bevolking. De opzet bestaat uit 1) vragenlijstonderzoek en identificeren van patiënten, en 2) uitvoeren stoptrial door de eigen huisarts. Alle mensen van 16 huisartspraktijken in de regio Leiden (25-55 jaar) krijgen een korte vragenlijst toegestuurd met daarin o.a. de vraag op gemiddeld hoeveel dagen men hoofdpijn had in de afgelopen 3 maanden. Hiermee kunnen we de prevalentie van CDH in Nederland bepalen. CDH is hoofdpijn die op meer dan 14 dagen per maand aanwezig is. Alle mensen met CDH krijgen een tweede uitgebreide vragenlijst toegestuurd met vragen over hoofdpijnkarakteristieken, kwaliteit van leven, pijncoping strategieën, persoonlijkheid en gemoedstoestand. Daarnaast krijgt een willekeurige geselecteerde groep mensen met 'episodische hoofdpijn' en 'geen hoofdpijn' ook een vragenlijst, dit zijn de controles. Hiermee kunnen we risicofactoren voor CDH identificeren. De mensen met CDH en overmatig gebruik van medicatie en/of cafeïne komen in aanmerking voor de onttrekkingstudie. In deze studie gaan wij na wat de beste manier is om mensen met medicatie-afhankelijke hoofdpijn te laten staken met pijnstillers en migraine specifieke middelen. Praktijken worden ingedeeld in drie groepen; 1) de directe onttrekking, waar bij de patiënt opgeroepen wordt en door de huisarts wordt geadviseerd om te stoppen met alle hoofdpijnmedicatie en koffie, 2) de brief onttrekking, waarbij patiënten een brief ontvangen van de huisarts waarin geadviseerd wordt om te stoppen, en 3) de natuurlijk beloop groep, waarbij niets gebeurt. Alle patiënten krijgen na 6 maanden een vragenlijst om de hoofdpijn te evalueren.

Samenvatting (EN)

Research into the epidemiological, clinical and psychological characteristics of Chronic Daily Headache (CDH) in the general population. The design consists of 1) questionnaire study and identification of patients and 2) execution of a stop trial by the general practitioners.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D23380 Eerstelijnsgeneeskunde (inclusief huisartsgeneeskunde)
D24200 Preventieve gezondheidszorg, GVO

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie