KNAW

Research

Arrangements innovation for knowledge circulation

Pagina-navigatie:


Update content


Title Arrangements innovation for knowledge circulation
Period 2004 - 2004
Status Completed
Research number OND1303118

Abstract (NL)

Doelstelling:
Het (verder) ontwikkelen van een kwaliteitszorg en/of kwaliteitsborgingsysteem van kenniscirculatie en kennisdoorstroming om in het najaar een soort stand van zaken te kunnen doen binnen de acht pilots en om verschillende ontwikkelingsstadia te kunnen onderscheiden en
eventuele vooruitgang of optimalisering te kunnen vaststellen.
Het project richt zich op de ontwikkeling van:
- een beleidsinstrumentarium
- concrete uitwerking van monitoring en evaluatie methodieken
- werkende kennisarrangementen met een optimale benutting van (technische / ict / sociale, e.d.) mogelijkheden.
Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten: Het project levert een rapportage op die met de diverse betrokkenen besproken / geverifieerd is

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. W. de Jong

Related research (upper level)

Classification

D51000 Psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation