KNAW

Research

BO-04-401-II Innovation of protected cultivation systems inorganic agriculture

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-04-401-II Innovation of protected cultivation systems inorganic agriculture
Period 01 / 2003 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1303159
Data Supplier METIS Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
Analyseren en ontwerpen van verschillende vormen van intersectorale samenwerking tussen alle biologische sectoren (daarnaast ook de afvalstromen uit industrie, natuurgebieden en samenleving), waarbij het sluiten van kringlopen centraal staat. Intersectorale samenwerking zal worden geanalyseerd op verschillende schaalniveaus (bedrijf, regio, land, continent), waarbij oplossingen worden getoetst aan de intenties van biologische landbouw (IFOAM en milieunormen).

Resultaten
Er wordt kennis geïntegreerd, ontwikkeld, gerapporteerd en overgedragen aangaande een biologische landbouw die op integere wijze produceert en middels intersectorale samenwerking het sluiten van kringlopen nastreeft. Het programma zet daarbij zwaar in op kennisoverdracht, o.a. via een communicatieplan, waarin de verschillende producten en doelgroepen nader omschreven worden.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. J. Enting

Related research (upper level)

Classification

D18100 Exploitation and management physical environment
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation