KNAW

Research

Careful water use for agriculture and ecosystems

Pagina-navigatie:


Update content


Title Careful water use for agriculture and ecosystems
Period 01 / 2004 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1303234

Abstract (NL)

In veel landen wordt men in verband met waterschaarste geconfronteerd met de noodzaak (relatief) minder water voor de landbouw te gebruiken, terwijl men tegelijkertijd bij een bevolkingstoename moet zorgen voor voedselzekerheid. Daarbij is in het kader van duurzame ontwikkeling de relatie tussen het behoud van ecosystemen en het grote watergebruik in de landbouw, alsmede het waarborgen van de toegankelijkheid tot water voor iedereen van essentieel belang.
Bovenstaande problematiek wordt door velen onderschreven, maar het blijkt lastiger om daadwerkelijke oplossingen te ontwikkelen en deze in praktijk te brengen. Temeer daar er een brede multi-disciplinaire aanpak benodigd is, die samen met beleidsmakers, uitvoerende organisaties, watergebruikers en andere belanghebbenden dient te worden geïmplementeerd.
Binnen het Water for Food and Ecosystems programma zijn een 23-tal projecten in uitvoering, die met een uiteenlopende focus bijdragen aan duurzaam gebruik van water voor voedsel en ecosystemen. Resultaten uit deze projecten geven gezamenlijk inzicht in de multi-disciplinaire aanpak om een duurzaam gebruik van water voor voedsel en ecosystemen te bereiken
Projectdoelstelling:
Het project levert een bijdrage aan het duurzaam gebruik van water voor voedsel en ecosystemen door middel van het uitdragen van kennis opgedaan binnen het programma Water for Food and Ecosystems en d.m.v. het partnership met FAO waarin deze kennis wordt gekoppeld aan de activiteiten van de FAO.

Related organisations

Related people

Related research (upper level)

Classification

D15600 Hydrospheric sciences
D18120 Surfacewater and groundwater
E13000 Development studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation