KNAW

Onderzoek

Careful water use for agriculture and ecosystems

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Careful water use for agriculture and ecosystems
Looptijd 01 / 2004 - 12 / 2005
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1303234

Samenvatting

In veel landen wordt men in verband met waterschaarste geconfronteerd met de noodzaak (relatief) minder water voor de landbouw te gebruiken, terwijl men tegelijkertijd bij een bevolkingstoename moet zorgen voor voedselzekerheid. Daarbij is in het kader van duurzame ontwikkeling de relatie tussen het behoud van ecosystemen en het grote watergebruik in de landbouw, alsmede het waarborgen van de toegankelijkheid tot water voor iedereen van essentieel belang.
Bovenstaande problematiek wordt door velen onderschreven, maar het blijkt lastiger om daadwerkelijke oplossingen te ontwikkelen en deze in praktijk te brengen. Temeer daar er een brede multi-disciplinaire aanpak benodigd is, die samen met beleidsmakers, uitvoerende organisaties, watergebruikers en andere belanghebbenden dient te worden geïmplementeerd.
Binnen het Water for Food and Ecosystems programma zijn een 23-tal projecten in uitvoering, die met een uiteenlopende focus bijdragen aan duurzaam gebruik van water voor voedsel en ecosystemen. Resultaten uit deze projecten geven gezamenlijk inzicht in de multi-disciplinaire aanpak om een duurzaam gebruik van water voor voedsel en ecosystemen te bereiken
Projectdoelstelling:
Het project levert een bijdrage aan het duurzaam gebruik van water voor voedsel en ecosystemen door middel van het uitdragen van kennis opgedaan binnen het programma Water for Food and Ecosystems en d.m.v. het partnership met FAO waarin deze kennis wordt gekoppeld aan de activiteiten van de FAO.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D15600 Hydrosfeerwetenschappen
D18120 Oppervlaktewater en grondwater
E13000 Ontwikkelingsstudies

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie