KNAW

Research

DRIFTS: dynamic suppression of tremor

Pagina-navigatie:


Update content


Title DRIFTS: dynamic suppression of tremor
Period 01 / 2002 - 12 / 2004
Status Completed
Research number OND1303369
Data Supplier Website iRv

Abstract

Tremor is a major problem for patients who are suffering from Parkinson, multiple sclerosis (MS), and several other neurological problems. Tremor results in motor-related problems in the execution of tasks. This hold particularly for (ADL) tasks requiring high motor precision. Aim is to develop a protoype and evaluation platform for future developments and to search for portable aids for tremor suppression. An as natural movement course as possible of the movement will be strived after. The types of tremor included in this project are Parkinson, multiple sclerosis, brain injury and atypical essential tremor. The project will develop a benchmarking method for evaluating and testing different technical approaches.

Abstract (NL)

Tremor is een belangrijk probleem bij patiënten die lijden aan Parkinson, multiple sclerose (MS), en diverse andere neurologische problemen. Tremor resulteert in motoriek gerelateerde problemen bij taakuitvoering. Met name geldt dit voor (ADL) taken die grote motorische nauwkeurigheid vereisen. De doelstelling is een prototype en een evaluatieplatform te ontwikkelen voor toekomstige ontwikkelingen en onderzoek naar draagbare hulpmiddelen voor tremoronderdrukking. Hierbij wordt een zo natuurlijk mogelijk beloop van de beweging nagestreefd. De typen tremor die in dit project de aandacht krijgen zijn Parkinson, multiple sclerose, hersenletsel en a-typische essentiële tremor. Het project zal een benchmarkmethode ontwikkelen voor het evalueren en testen van verschillende technische benaderingen. De beste kandidaat-oplossingen zullen onderling vergeleken worden met het oog op efficiëntie, kosten en produceerbaarheid. Nieuwe benaderingen worden nagestreefd: er zal worden gezocht naar oplossingen waarbij intelligente actieve materialen gebruikt zullen worden. De gebruikers zullen intensief betrokken worden, niet alleen als proefpersoon voor het evalueren en testen van de alternatieven, maar ook om de richting van de oplossingen te bespreken. In een onderzoek onder gebruikers worden de prioriteiten bij tremoronderdrukking bepaald.

Related organisations

Related people

Researcher Dr. R.F.F. (Rilana) Cima
Researcher Ir. R.P.J. Geers
Researcher H.T.P. Knops
Researcher Dr. H.A.M. Seelen
Researcher Drs. K. van Soest
Project leader Dr.ir. M. Soede

Classification

D21100 Bioinformatics, biomathematics
D23230 Neurology, otorhinolaryngology, opthalmology
D25000 Kinesiology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation