KNAW

Research

Treatment fairness and group norms in times of turmoil: Implications for...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Treatment fairness and group norms in times of turmoil: Implications for employee well-being
Period 01 / 2003 - 09 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1303404
Data Supplier Website Onderzoekschool Psychologie en Gezondheid

Abstract

The objectives in this research-project are: (1) Development of an absenteeism culture questionnaire based on group-processes (groupscohesion, absence-tolerance, absence-salience, absence-norms) and individual bounded processes (perceived fairness and attitude towards work and organisation) scales. Reliability and criterium validity will be investigated. (2) The testing of a number of models, relating the relations between the above mentioned factors with actual absence rates. (3) Execution of multi-level analyses, investigating in which way the above mentioned factors compound an 'absence culture' and how they influence the absence-behaviour of individuals. In organisations or groups with very high or very low rate of absenteeism, the absenteeism culture is expected to have a great influence on individual behaviour; (4) With longitudinal research, the effects of interventions on the individual dimensions of absenteeism-culture are examined and the effects on the actual absenteeism rates.

Abstract (NL)

Het huidige economische klimaat gaat gepaard met veel onzekerheid en onrust bij werknemers. Het proefschrift van Philip Miles stelt dat rechtvaardige procedures en groepsnormen in tijden van beroering soms onverwacht negatieve effecten op het welzijn van werknemers kunnen hebben. Zo kunnen in organisaties waar werknemers sterk geƫvalueerd worden, rechtvaardige procedures ertoe leiden dat werknemers zich persoonlijk verantwoordelijk voelen voor de door hen ervaren onzekerheid. Miles stelt een relatie vast tussen zowel rechtvaardige behandeling als groepsnormen (verzuimtolerantie) met het welzijn van werknemers. Ook lijkt een aantal ongunstige condities (onzekerheid, oneerlijke uitkomsten en weinig cohesie in de groep) invloed te hebben op de relatie tussen enerzijds eerlijke behandeling en groepsnormen en anderzijds het welzijn van werknemers. Vaak wordt in onderzoek aangetoond dat werknemers rechtvaardige behandeling op prijs stellen, zeker op het moment dat ze onzekerheid ervaren. Dit onderzoek stelt echter dat werknemers in sterk evaluatieve omgevingen soms liever niet rechtvaardig behandeld worden. Resultaten suggereren dat ze dan gedwongen worden om zichzelf verantwoordelijk te voelen voor de ongunstige condities die ze ervaren, wat een negatief effect op hun welzijn kan hebben. Daarnaast tonen de resultaten dat zwakke groepen in sommige situaties sterk kunnen zijn: een lage tolerantie voor onrechtmatig verzuim ontmoedigt het verzuim meer in weinig cohesieve groepen dan in cohesieve groepen. Daarentegen verzuimen werknemers in zwakke groepen juist meer als er veel verzuimtolerantie heerst. Miles concludeert dan ook dat, om het welzijn van werknemers goed te managen in tijden van beroering, rechtvaardige behandeling van werknemers door leidinggevenden belangrijk is, maar leidinggevenden dienen daarnaast ook een cultuur te creƫren waarin werknemers op een constructieve manier met moeilijke en ongunstige condities om kunnen gaan.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. K. van den Bos
Supervisor Prof.dr. W.B. Schaufeli
Doctoral/PhD student Dr. P. Miles

Classification

D51000 Psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation