KNAW

Research

LINH-registration (National Information Netwerk General Practitioners Care)

Pagina-navigatie:


Update content


Title LINH-registration (National Information Netwerk General Practitioners Care)
Period 06 / 2004 - unknown
Status Completed
Research number OND1303511
Data Supplier RNG

Abstract (NL)

In het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) van het Nivel, registreren 90 huisartsenpraktijken dagelijks alle voorkomende gezondheidsproblemen alsook het geneeskundig handelen. In 2004 worden deze gegevens van de jaren 2001 tot en met 2003, voorzover ze betrekking hebben op problemen op het terrein van de seksuologische en reproductieve gezondheid, aangekocht van het Nivel en geanalyseerd op (trends in) incidentie van problemen en de daaraan gekoppelde verrichtingen in de huisartspraktijk. In 2005 zullen de gegevens over 2004 daaraan worden toegevoegd en volgt rapportage van de bevindingen. (doorlopend)

Related organisations

Related people

Researcher Dr. J.H. Kedde
Researcher Dr. C. Wijsen

Classification

D23380 Primary care (including General practice)
D24000 Health sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation