KNAW

Research

Development and implementation of diagnosis specific education about...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Development and implementation of diagnosis specific education about sexuality and chronically ill persons -without diffidence
Period 10 / 2004 - 03 / 2005
Status Completed
Research number OND1303542
Data Supplier Website RNG

Abstract (NL)

Het geven van voorlichting en psychosociale steun aan chronisch zieken over seksualiteit vereist specifieke kennis, attituden en (communicatieve) vaardigheden. Het ontbreekt zorgverleners en chronisch ziekenorganisaties echter aan richtlijnen en deskundigheid op dit terrein. Daardoor blijven in het contact tussen hulpverlener en cliënt essentiële vragen omtrent seksualiteit en ziekte veelal onbesproken. Adequate voorlichting over seksualiteit bij een chronische ziekte vermindert de kans op het ontstaan van chronische seksuele problemen en kan de weerbaarheid ten aanzien van seksueel misbruik verhogen. In aanvulling op het bestaande voorlichtingsprogramma Zonder Schroom van de Rutgers Nisso Groep worden nu specifieke modules ontwikkeld voor verschillende diagnoses, waarbij de invloed van leeftijd en sekse op seksualiteit worden meegenomen. Door het ontwikkelen van een draaiboek voor de vorm, structuur en inhoud van een voorlichtingsbijeenkomst over seksualiteit en een chronische ziekte wordt het voor voorlichters en zorgverleners makkelijker om seksualiteit in het zorgprogramma te integreren. Daarnaast wordt onderzoek verricht naar de ondersteuningsbehoefte en implementatiemogelijkheden binnen patiëntenverenigingen.

Related organisations

Related people

Researcher E. van Driel
Researcher Drs. C.B.C. Picavet
Project leader Drs. A. Verbaan

Classification

D24200 Health education, prevention

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation