KNAW

Onderzoek

Depressiebehandeling van mensen ouder dan 50 jaar: een gerandomiseerde...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Depressiebehandeling van mensen ouder dan 50 jaar: een gerandomiseerde gecontroleerde trial met vergelijking van een internet cursus met een groepscursus
Looptijd 01 / 2004 - 11 / 2007
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1303957
Leverancier gegevens Website Universiteit van Tilburg

Samenvatting

De internetcursus 'Kleur je leven', die ontwikkeld is door het Trimbos-instituut, bestaat uit acht lessen waarin je leert beter om te gaan met depressieve klachten om zo uit een 'negatieve spiraal' te komen. Een belangrijk voordeel van de cursus is dat er geen therapeut aan te pas komt. Op deze manier kunnen grote aantallen mensen met depressieve klachten bereikt worden. Jaarlijks lijden in Nederland meer dan een miljoen mensen aan depressieve klachten. Bij ongeveer eenderde zijn deze de voorbode van een echte depressie. Omdat een depressie vaak gepaard gaat met veel persoonlijk leed voor de patiënt en zijn directe omgeving, is er veel aan gelegen om dit te voorkómen. Het nut van een zelfhulpcursus voor depressieve klachten via het internet is nu voor het eerst wetenschappelijk onderzocht. Viola Spek mat het effect van de cursus onder een honderdtal cursisten en vergeleek de uitkomsten met die van evenveel mensen uit een groepstherapiebehandeling en mensen met depressieve klachten die nog op de wachtlijst stonden voor een behandeling. In de groepen die werden behandeld namen de klachten duidelijk meer af dan in de controlegroep. Dit positieve effect was niet alleen merkbaar vlak na het beëindigen van de cursus, maar ook nog na een jaar. Bovendien was het effect bij de internetgroep na een jaar nog groter dan bij de cliënten van de groepstherapie. De resultaten zijn inmiddels ook gepubliceerd in het toonaangevende Europese psychologietijdschrift Psychological Medicine.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D51000 Psychologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie