KNAW

Research

Local cooling, global warming. The interaction between local cooling...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Local cooling, global warming. The interaction between local cooling demand, climate change and international policy strategies
Period 05 / 2004 - 11 / 2009
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1304205
Data Supplier Website SENSE

Abstract (NL)

Het gebruik van koel- en airconditioning systemen neemt wereldwijd toe, met name in ontwikkelingslanden. Dit leidt tot een sterke stijging van de uitstoot van HFK koudemiddelen, die een sterke broeikaswerking hebben. Voor een succesvolle klimaatstrategie is beperking van de uitstoot van HFK s in alle landen van de wereld onmisbaar, luidt het uitgangspunt van het proefschrift van Michiel Hekkenberg. Hekkenberg deed onderzoek naar de beleidsmogelijkheden om de toekomstige uitstoot van HFK s uit koelsystemen te beperken in zowel geïndustrialiseerde als ontwikkelingslanden. Vanuit een multidisciplinair en dynamisch perspectief analyseert het proefschrift de gevolgen van sociaal-economische ontwikkelingen en beleidsalternatieven op het gebied van koudemiddelgebruik. Met gebruik van kwantitatieve jaargangmodellen en kwalitatieve beleidsanalyse onderzocht Hekkenberg hoe de lokale variatie van actoren en beleidssystemen en hun wereldwijde verbondenheid de beleidsmogelijkheden beïnvloeden. Hij concludeert dat een beleid, gericht op zorgvuldigere omgang met koudemiddelen, door sociaal-economische verschillen misschien wel werkt in geïndustrialiseerde landen, maar zeker niet in ontwikkelingslanden. Een beleid gericht op het uitbannen van HFK s door technologieverandering, kan echter wel wereldwijd leiden tot een effectieve beperking van de uitstoot. Hekkenberg stelt dat het beleid in geïndustrialiseerde landen zich daarom moet richten op technologieverandering, zodat de klimaatvriendelijkere technologieën ook in ontwikkelingslanden beschikbaar komen. Verder onderzocht hij hoe het gebruik van koelsystemen de vraag naar energie beïnvloedt. Hekkenberg concludeert dat een toenemend gebruik van koeling de relatie waarop de vraag naar energie samenhangt de temperatuur, kan veranderen. Energiemodellen die de verandering van het toekomstig energiegebruik onder invloed van klimaatverandering analyseren, houden nu nog te weinig rekening mee, zegt hij. Hekkenberg doet voorstellen voor verbetering van de modellen.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. H.C. Moll
Supervisor Prof.dr. A.J.M. Schoot Uiterkamp
Doctoral/PhD student Dr. M. Hekkenberg

Classification

D14800 Energy
D15500 Atmospheric sciences
E15000 Environmental studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation