KNAW

Onderzoek

Clusterleiding Vitaal Platteland

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Clusterleiding Vitaal Platteland
Looptijd 01 / 2005 - 12 / 2005
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1304774

Samenvatting (EN)

In 2004 is een nieuwe onderzoek organisatie opgezet die onderscheid maakt tussen onderzoek tbv. de Kennisbasis en Beleidsondersteunend Onderzoek . Dat laatste is beheersmatig ondergebracht in clusters met een clusterleiding en bestuur. De kosten daarvan worden over de programma s omgeslagen. Deze belopen in 2005 1,5% van het programma budget. Activiteiten 2005: Bijdrage aan kosten clusterbeheer.

Betrokken organisaties

Penvoerder Alterra (WUR)

Betrokken personen

Projectleider Ir. D. Boels

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18140 Natuur en landschap
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie