KNAW

Research

Muscles growing older: inflammatory markers and sex hormones as...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Muscles growing older: inflammatory markers and sex hormones as determinants of sarcopenia and decline in physical functioning
Period 12 / 2003 - 11 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1304851
Data Supplier Website EMGO

Abstract

The objectives of this project are: to investigate the relationship between markers of inflammation and sex hormone concentrations with sarcopenia and functional limitations, to investigate the influence of sex hormones on the relationship between inflammation and sarcopenia/functional limitations, and to investigate whether the potential associations of markers of inflammation and sex hormone concentrations with functional limitations can be explained by sarcopenia. - METHODS. The study objectives will be addressed in an epidemiological approach, using data from the Longitudinal Aging Study Amsterdam, the InChianti Study, and the Health, Aging and Body Composition Study.

Abstract (NL)

Ouder worden gaat gepaard met een toenemend verlies van spiermassa en spierkracht, wat kan bijdragen aan lichamelijke achteruitgang en invaliditeit. Ontstekingen kunnen dit proces versterken, terwijl de afname van geslachtshormonen minder van belang lijkt te zijn. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Laura Schaap. Verlies van spiermassa (sarcopenie) en spierkracht komt in meer of mindere mate voor bij elke oudere en is een belangrijke risicofactor voor lichamelijke achteruitgang, invaliditeit en opname in een verzorg- of verpleeghuis. Volgens de huidige inzichten is sarcopenie door meerdere factoren bepaald en bestrijkt een langere periode. Schaap richt zich op concentraties van ontstekingsfactoren en geslachtshormonen als mogelijke bepalende factoren van sarcopenie, verlies van spierkracht en lichamelijke achteruitgang en draagt zo bij aan een beter inzicht in de mechanismen die ten grondslag liggen aan dit proces. Voor haar onderzoek maakte Schaap gebruik van epidemiologische data van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) en de Health, Aging, and Body Composition (Health ABC) study. Hogere waarden van ontstekingsfactoren zoals interleukine-6 (IL-6) en tumor necrosis factor-alpha (TNF-รก) zijn geassocieerd met een grotere achteruitgang in spiermassa en spierkracht bij oudere mannen en vrouwen. De relatie tussen lage concentraties van het geslachtshormoon testosteron en oestradiol is ingewikkeld. Er lijkt geen relatie te zijn tussen lage testosteronconcentraties en achteruitgang in spierkracht en lichamelijk functioneren bij oudere mannen, maar wel bij oudere vrouwen. Ook vond Schaap geen relatie tussen lage testosteronconcentraties en vroeg overlijden bij oudere mannen.

Related organisations

Related people

Classification

D21700 Physiology
D23110 Infections, parasitology, virology
D23210 Dermatology, venereology, rheumatology, orthopaedics

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation