KNAW

Research

Follow-up terminal home care for Turkish and Moroccan clients: a study...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Follow-up terminal home care for Turkish and Moroccan clients: a study among health workers in the home care, general practioners and indication health workers
Period 01 / 2004 - 03 / 2005
Status Completed
Research number OND1304874
Data Supplier NIVEL

Abstract (NL)

In eerder onderzoek van het NIVEL zijn de zorgbehoeften van Turkse en Marokkaanse families op het terrein van terminale thuiszorg in kaart gebracht. In deze vervolgstudie willen we de aanbodzijde in kaart brengen. Deze vervolgstudie zal ten eerste de ervaringen van thuiszorgmedewerkers (verpleegkundigen en verzorgenden) met terminale thuiszorg voor cliƫnten met een Turkse of Marokkaanse achtergrond in kaart brengen. Ook is er aandacht voor factoren die de toegang en het gebruik van de diensten van thuiszorg door die cliƫnten volgens thuiszorgmedewerkers, huisartsen en indicatiestellers belemmeren. Binnen dit onderzoek zijn drie onderzoeksfasen: (1) vragenlijstonderzoek onder verpleegkundigen en verzorgenden van de thuiszorg en huisartsen; (2) diepteinterviews met indicatiestellers en (3) een expertmeeting.

Related organisations

Related people

Classification

D23380 Primary care (including General practice)
D24000 Health sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation