KNAW

Onderzoek

Prestatie-indicatoren consumentenperspectief

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Prestatie-indicatoren consumentenperspectief
Looptijd 01 / 2005 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1304920
Leverancier gegevens NIVEL

Samenvatting

Het Ministerie van VWS heeft zich tot doel gesteld de prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg te monitoren met behulp van de Balanced Scorecard. Ten behoeve van de invulling van de indicator patiëntgerichtheid in deze Balanced Scorecard heeft het NIVEL een verdiepingsstudie uitgevoerd om geschikte meetinstrumenten te identificeren. Daarin is geconstateerd dat het Consumentenpanel een geschikt kader zou bieden om data te verzamelen over consument- en patiënttevredenheid met vormen van zorg die door veel mensen regelmatig worden gebruikt (bijvoorbeeld de huisarts, zorg buiten kantooruren, of geneesmiddelen). Als meetinstrument wordt een combinatie voorgesteld van de vragenlijst Vertrouwen in de gezondheidszorg (ontwikkeld binnen het Consumentenpanel) en een nog te ontwikkelen vragenlijst Algemene consumententevredenheid . Het doel van dit project is om op basis van het Consumentenpanel een vragenlijst te testen die het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in en de ervaringen van de gebruikers met de gezondheidszorg meet. Het project moet de eerste gegevens opleveren voor het vullen van de Balanced Scorecard van de Nederlandse gezondheidszorg met data over patiëntgerichtheid.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Prof.dr. D.M.J. Delnoij

Classificatie

D24000 Gezondheidswetenschappen

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie