KNAW

Research

Development of a panel for allochtonous care consumers

Pagina-navigatie:


Update content


Title Development of a panel for allochtonous care consumers
Period 01 / 2005 - unknown
Status Completed
Research number OND1304939
Data Supplier NIVEL

Abstract (NL)

Het Consumentenpanel Gezondheidszorg (CG) en het Patiëntenpanel Chronisch Zieken (PPCZ) bij het NIVEL verzamelen rechtstreeks informatie op cliënten- en patiëntenniveau. Het CG heeft geen informatie over etniciteit, het PPCZ heeft een paar allochtone leden. Een allochtoon cliëntenpanel van voldoende omvang, bestaande uit cliënten uit de vier grootste minderheden, kan een belangrijk instrument worden voor het systematisch en geregeld verzamelen van belangrijke informatie voor beleidsmakers voor de ontwikkeling en evaluatie van het beleid specifiek in deze moeilijker te bereiken consumentengroep. Niet-westerse allochtone consumenten participeren weinig in bestaande patiëntenverenigingen en platforms. Uit ander onderzoek blijkt hoe moeilijk het is om uit deze doelgroepen een representatieve steekproef samen te stellen of in de tijd te volgen. Allochtone consumenten vragen om een eigen benadering, waardoor niet zo maar kan aangesloten worden bij bestaande panels. Dit ontwikkelingsproject wil daarvoor een eerste aanzet vormen door het ontwikkelen en uittesten van alternatieven om allochtone consumenten te werven voor een panel Gezondheidszorg. Tegelijkertijd wordt de haalbaarheid getest om in deze doelgroep consumenteninformatie op een valide en betrouwbare wijze te verzamelen.

Related organisations

Related people

Classification

D24000 Health sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation