KNAW

Research

Multi-scale interactions between soil, vegetation and erosion in the...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Multi-scale interactions between soil, vegetation and erosion in the context of agricultural land abandonment in a semi-arid environment
Period 04 / 2004 - 09 / 2008
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1305101
Data Supplier Website ICG

Abstract

Context: Abandonment of agricultural land in the Mediterranean is increasing as a result of socio-economic and biophysical reasons. The consequences of land abandonment on soils, vegetation and erosion are not clear, while feedbacks and connectivity between soil, vegetation and erosion make this even more complicated. Aim: The main objective of this PhD study is to understand and quantify relationships between soil properties, vegetation and erosion after agricultural land abandonment at multiple scales. These relations will be used in a catchment scale runoff-erosion model based on connectivity of the landscape. Furthermore, the study will deliver measures for the mitigation of erosion after land abandonment, with a focus on bioengineering techniques. Methods: literature review, fieldwork in the study areas of SE Spain and Tuscany, land use modelling (CLUE-S model), GIS analysis, dynamic runoff and erosion modelling, upscaling techniques.

Abstract (NL)

Bodemerosie is een van de belangrijkste milieuproblemen in mediterrane landen. Het leidt in stuwmeren tot het verlies van bodemkwaliteit en sedimentatie, een proces waarbij materiaal als grind en zand door water wordt afgezet. Om bodemerosie effectief te verminderen is kennis nodig over erosieprocessen en de ruimtelijke patronen op verschillende schaalniveaus. Jan Peter Lesschen richtte zich op de interacties tussen bodem, vegetatie en erosie bij het verlaten van landbouwgebieden. Het onderzoek vond plaats in het zuidoosten van Spanje in een semi-arid stroomgebied, een omgeving met weinig neerslag. Landverlating is een van de belangrijkste landgebruiksveranderingen in marginale landbouwgebieden in Zuid-Europa en de verwachting is dat deze trend zal voortzetten. In semi-aride gebieden zal volgens Lesschen de ontwikkeling naar een natuurlijke vegetatie op deze verlaten velden langzaam verlopen, waardoor de kans op bodemdegradatie door erosie groot is. Vooral geulerosie in geterrasseerde velden is een belangrijke bron van sediment. Betere voorspellingen van de locaties van erosiehotspots' met ruimtelijke erosiemodellen maken het mogelijk om erosie met behulp van vegetatie effectief en duurzaam te bestrijden.

Related organisations

Other involved organisations

CSIC-CEBAS, Spain
CNR-IRPI, Italy
University of Portsmouth, UK
Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
Université Catholique de Louvain-la-Neuve, Belgium

Related people

Supervisor Prof.dr. J.M. Verstraten
Co-supervisor Dr. L.H. (Eric) Cammeraat
Doctoral/PhD student Dr.ir. J.P. Lesschen

Classification

D15300 Physical geology
D18130 Soil
D18140 Nature and landscape

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation