KNAW

Onderzoek

Interacties op verschillende schaal tussen bodem, vegetatie en erosie in...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Interacties op verschillende schaal tussen bodem, vegetatie en erosie in de context van opgegeven landbouwgrond in het Middellandse Zee gebied
Looptijd 04 / 2004 - 09 / 2008
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1305101
Leverancier gegevens Website ICG

Samenvatting

Bodemerosie is een van de belangrijkste milieuproblemen in mediterrane landen. Het leidt in stuwmeren tot het verlies van bodemkwaliteit en sedimentatie, een proces waarbij materiaal als grind en zand door water wordt afgezet. Om bodemerosie effectief te verminderen is kennis nodig over erosieprocessen en de ruimtelijke patronen op verschillende schaalniveaus. Jan Peter Lesschen richtte zich op de interacties tussen bodem, vegetatie en erosie bij het verlaten van landbouwgebieden. Het onderzoek vond plaats in het zuidoosten van Spanje in een semi-arid stroomgebied, een omgeving met weinig neerslag. Landverlating is een van de belangrijkste landgebruiksveranderingen in marginale landbouwgebieden in Zuid-Europa en de verwachting is dat deze trend zal voortzetten. In semi-aride gebieden zal volgens Lesschen de ontwikkeling naar een natuurlijke vegetatie op deze verlaten velden langzaam verlopen, waardoor de kans op bodemdegradatie door erosie groot is. Vooral geulerosie in geterrasseerde velden is een belangrijke bron van sediment. Betere voorspellingen van de locaties van erosiehotspots' met ruimtelijke erosiemodellen maken het mogelijk om erosie met behulp van vegetatie effectief en duurzaam te bestrijden.

Samenvatting (EN)

Context: Abandonment of agricultural land in the Mediterranean is increasing as a result of socio-economic and biophysical reasons. The consequences of land abandonment on soils, vegetation and erosion are not clear, while feedbacks and connectivity between soil, vegetation and erosion make this even more complicated. Aim: The main objective of this PhD study is to understand and quantify relationships between soil properties, vegetation and erosion after agricultural land abandonment at multiple scales. These relations will be used in a catchment scale runoff-erosion model based on connectivity of the landscape. Furthermore, the study will deliver measures for the mitigation of erosion after land abandonment, with a focus on bioengineering techniques. Methods: literature review, fieldwork in the study areas of SE Spain and Tuscany, land use modelling (CLUE-S model), GIS analysis, dynamic runoff and erosion modelling, upscaling techniques.

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

CSIC-CEBAS, Spain
CNR-IRPI, Italy
University of Portsmouth, UK
Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
Université Catholique de Louvain-la-Neuve, Belgium

Betrokken personen

Classificatie

D15300 Fysische geologie
D18130 Bodem
D18140 Natuur en landschap

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie