KNAW

Research

Policy advice about the partners for crop protection agents in the air and communication

Pagina-navigatie:


Update content


Title Policy advice about the partners for crop protection agents in the air and communication
Period 01 / 2004 - 12 / 2006
Status Completed
Research number OND1305104

Abstract (NL)

[Doel]:
In ISO werkgroepverband wordt overlegd over standaardisatie meetprotocollen drift (incl. luchtemissie) en classificatie van driftbeperkende maatregelen samen met technisch bedrijfsleven.
[Werkwijze]:
Voor het verkrijgen van draagvlak binnen Nederland voor de ontwikkelingen en resultaten van het werk van de FOCUS Workgroup Air wordt overlegd en gecommuniceerd met de Nederlandse klankbordgroep waarin vertegenwoordigers zitten van o.a. LNV-DL, VROM, RIZA, RIKZ, CTB en PD. Voorts worden via Alterra bijdragen geleverd voor de Werkgroep Air van EPPO en nationaal voor het IWAD.
[Resultaten]:
Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten: - Deelname aan bijeenkomsten van de NL klankbordgroep FOCUS Air; - Bijdragen voor EPPO Air en IWAD (via Alterra)

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. F. van den Berg

Related research (upper level)

Classification

D18100 Exploitation and management physical environment
D42000 Political and administrative sciences
E15000 Environmental studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation