KNAW

Onderzoek

Beleidsadvisering over de lotgevallen van gewasbeschermingsmiddelen in...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Beleidsadvisering over de lotgevallen van gewasbeschermingsmiddelen in lucht en communicatie
Looptijd 01 / 2004 - 12 / 2006
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1305104

Samenvatting

[Doel]:
In ISO werkgroepverband wordt overlegd over standaardisatie meetprotocollen drift (incl. luchtemissie) en classificatie van driftbeperkende maatregelen samen met technisch bedrijfsleven.
[Werkwijze]:
Voor het verkrijgen van draagvlak binnen Nederland voor de ontwikkelingen en resultaten van het werk van de FOCUS Workgroup Air wordt overlegd en gecommuniceerd met de Nederlandse klankbordgroep waarin vertegenwoordigers zitten van o.a. LNV-DL, VROM, RIZA, RIKZ, CTB en PD. Voorts worden via Alterra bijdragen geleverd voor de Werkgroep Air van EPPO en nationaal voor het IWAD.
[Resultaten]:
Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten: - Deelname aan bijeenkomsten van de NL klankbordgroep FOCUS Air; - Bijdragen voor EPPO Air en IWAD (via Alterra)

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. F. van den Berg

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18100 Exploitatie en beheer fysieke milieu
D42000 Politieke wetenschappen en bestuurskunde
E15000 Milieustudies

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie