KNAW

Research

Mushroom harvest mechanization for the fresh-food-market

Pagina-navigatie:


Update content


Title Mushroom harvest mechanization for the fresh-food-market
Period 01 / 2006 - 12 / 2009
Status Completed
URL http://www.syscope.nl/home/project_item.asp?ph_id=139&titel=programma
Research number OND1305274

Abstract (NL)

[Kennisbehoefte doelgroep]:
De teelt van champignons voor de versmarkt staat onder druk. De opbrengstprijzen zijn voor veel telers structureel te laag en de kostprijs is hoog door het hoge aandeel van de kosten van oogstarbeid. De concurrentie op dit punt is de laatste jaren sterk toegenomen, vooral vanuit Polen.
Er is een sterke behoefte aan een aanzienlijke reductie van de oogstkosten en een sterk verbeterde bedrijfsefficiëntie. Een van de oplossingen die op korte termijn te realiseren is, is het ontwikkelen van een snijmachine voor de versmarkt. Voor het oogsten van champignons voor de industrie wordt de snijmachine al jarenlang toegepast. De huidige snijmachines zijn echter ongeschikt voor toepassing in de versmarkt omdat de champignons teveel beschadigd raken en het dynamisch instellen van de snijhoogte niet mogelijk is.
Naast het ontwerpen van een nieuwe snijmachine zijn er ook aanpassingen nodig in de teelt. De huidige teeltmethode levert nog te vaak een ongelijke stand van de champignons. Dit bemoeilijkt het schoon snijden van de champignons ( zandvoetjes ). Ook de vermindering van kneusgevoeligheid is belangrijk.
[Doel]:
Het behalen van substantiële reductie van de oogstkosten door automatisering van de oogst van champignons voor de versmarkt
[Werkwijze]:
2006 Consortiumvorming (telers, toeleveringsbedrijven en kennisinstellingen), opzetten van een implementatietraject, eerste concept van een snijmachine voor de versmarkt en aanvullende logistieke hulpmiddelen. Ontwikkelen en testen van onderdelen van het eerste concept en van benodigde teeltaanpassingen
2007 Ontwerpen en bouwen van een eerste prototype op basis van ervaringen in 2006.
2008 Testen in de praktijk en eventueel aanpassen van prototype. Aanpassen van de teelt om maximale efficiëntie te behalen.
2009 Het op de markt brengen van de nieuwe snijmachine. De introductie zal plaatsvinden in samenwerking met adviesbureaus om telers hierin te begeleiden.
[Resultaten en producten]:
Een nieuwe oogstmachine voor champignons voor de versmarkt waarmee een substantiële reductie van de oogstkosten kan worden behaald.
Een implementatietraject met ondersteuning door teeltadviesbureaus om de nieuwe oogstmachine op de markt te introduceren en te begeleiden.

Related organisations

Related people

Project leader Ir. A.J.J. van Roestel

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D18250 Agriculturural technology
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation