KNAW

Research

System innovation integrated heating

Pagina-navigatie:


Update content


Title System innovation integrated heating
Period 01 / 2002 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1305287

Abstract (NL)

[Doel van het project]:
Ontwikkelen en implementeren systeeminnovaties in de broeierij waardoor aan duurzaamheidsnormen (de GLAMI-normen, arbo-normen) voldaan wordt.
[Systeeminnovaties]:
De systeeminnovatie die zich in de toekomst begint af te tekenen is eb/vloed waterbroei met hercirculatie van water en UV-ontsmetting, in een geautomatiseerd/gerobotiseerd mobiel meerlagensysteem (200%-300% kasbenutting), met toepassing van sturing mbv. sensoren, in een gesloten energieneutrale en emissievrije kas.
[Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten]:
Toename van waterbroei, ook bij hyacint en iris
Ontwikkeling prototype eb/vloed broei in Meerlagenteelt bij tulp
Communicatieplan:
1. Artikelen in vakbladen over resultaten bedrijfsonderzoek en meerlagenteelt (1ste kwartaal 2005)
2. workshop ontwikkeling meerlagenteelt (doelgroep: relevante toeleveringsbedrijven, 1ste kwartaal 2005)
3. Demo bij eb/vloed waterbroei bij tulp, (doelgroep: broeiers, exporteurs, e.a., t/m mei 2005)
4. Demo waterbroei bij hyacintenbroeiers, (doelgroep: broeiers, exporteurs, e.a., t/m april 2005)
5. Demo bij iris broeier, (doelgroep: broeiers, exporteurs, e.a., t/m september 2005)
6. Rapportage voortgang ontwikkeling prototype eb/vloed in meerlagenteelt (bloembollensector, laatste kwartaal 2005).

Related organisations

Related people

Project leader Ir. J. Wildschut

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation