KNAW

Onderzoek

Systeeminnovaties Geïntegreerde Broei

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Systeeminnovaties Geïntegreerde Broei
Looptijd 01 / 2002 - 12 / 2005
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1305287

Samenvatting

[Doel van het project]:
Ontwikkelen en implementeren systeeminnovaties in de broeierij waardoor aan duurzaamheidsnormen (de GLAMI-normen, arbo-normen) voldaan wordt.
[Systeeminnovaties]:
De systeeminnovatie die zich in de toekomst begint af te tekenen is eb/vloed waterbroei met hercirculatie van water en UV-ontsmetting, in een geautomatiseerd/gerobotiseerd mobiel meerlagensysteem (200%-300% kasbenutting), met toepassing van sturing mbv. sensoren, in een gesloten energieneutrale en emissievrije kas.
[Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten]:
Toename van waterbroei, ook bij hyacint en iris
Ontwikkeling prototype eb/vloed broei in Meerlagenteelt bij tulp
Communicatieplan:
1. Artikelen in vakbladen over resultaten bedrijfsonderzoek en meerlagenteelt (1ste kwartaal 2005)
2. workshop ontwikkeling meerlagenteelt (doelgroep: relevante toeleveringsbedrijven, 1ste kwartaal 2005)
3. Demo bij eb/vloed waterbroei bij tulp, (doelgroep: broeiers, exporteurs, e.a., t/m mei 2005)
4. Demo waterbroei bij hyacintenbroeiers, (doelgroep: broeiers, exporteurs, e.a., t/m april 2005)
5. Demo bij iris broeier, (doelgroep: broeiers, exporteurs, e.a., t/m september 2005)
6. Rapportage voortgang ontwikkeling prototype eb/vloed in meerlagenteelt (bloembollensector, laatste kwartaal 2005).

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. J. Wildschut

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie