KNAW

Research

BO-08-002 Emerging risks in the Dutch food chain

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-08-002 Emerging risks in the Dutch food chain
Period 2005 - 2008
Status Completed
Research number OND1305408

Abstract

The recent food safety crises (BSE, dioxine, mycotoxin, etc) have shown the vulnerability of the food production systems and have decreased the consumers trust in the regulatory institutes dealing with these problems. It is desirable to detect emerging food safety problems in an early stage making it possible to deal with these problems pro-actively. The main objective of this programme is to develop a method / procedure to detect emerging food safety problems in an early phase.

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
De doelstelling van dit project vereist een multidisciplinaire aanpak waarbij technische kennis m.b.t. de voedselproductie keten (van boer tot bord) vereist is maar ook sociaal-economisch, handelstechnische, demografische, klimatologische kennis. Analyse van illustratieve recente voedselcrises, inventariseren van nieuwe projecten en gezichtspunten die wereld-wijd opgezet/ ontwikkeld worden op het gebied van emerging risks, het zoeken naar nieuwe indicatoren voor mogelijke gevaren en het voorstellen van een procedure / methode waarmee vroegtijdige nieuwe, onvoorziene voedselveiligheidsproblemen kunnen worden geïdentificeerd, zijn het onderwerp van dit project. Door verbeterd pro-actief optreden wordt de kans vergroot dat een nieuw probleem in de voedselketen opgelost/geneutraliseerd kan worden voordat dit zich heeft ontwikkeld tot een groot probleem.

Werkwijze:
Het programma emerging risks is geprogrammeerd voor 4 jaar en zal per jaar gefaseerd worden. In jaar 1 zullen de producten A, B en C worden opgeleverd. Aan het eind van jaar 1 zullen de resultaten uit het 1e jaar beoordeeld worden en zullen, in samenspraak met de opdrachtgevers, de prioriteiten voor jaar 2 worden bepaald. Het is de verwachting dat binnen de studie na het eerste jaar een traject start in de richting van de ontwikkeling van een structuur voor het vroegtijdig herkennen van mogelijke risico s: welke informatie moet verzameld worden om potentiële gevaren te herkennen/ identificeren? Diverse structuren zijn mogelijk zoals i) een methode (theorie + databehoefte), ii) opzetten van en risicoplatform (groep van experts die specifieke databronnen monitoren, integreren en analyseren, iii) enz.
Het is van belang dat vertegenwoordigers van alle kennisvelden betrokken zijn in de inventarisatie-fase (jaar 1) waarbij een goede interactie tussen de verschillende disciplines essentieel is. Daartoe zal het project starten met een gemeenschappelijke visie / plan vorming waarbij het belangrijk is dat de kennisgebruikers aanwezig zijn. Teams (leden) zullen in deze bijeenkomst geïdentificeerd worden en taken worden toegewezen.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. H.J.P. Marvin

Related research (upper level)

Classification

D23340 Biopharmacology, toxicology
D24300 Nutrition

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation