KNAW

Research

BO-08-003 Zoonoses

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-08-003 Zoonoses
Period 01 / 2005 - unknown
Status Current
Research number OND1305417

Abstract

The government is responsible for the protection of food safety and animal health.
Especially Salmonella and Campylobacter in poultry need attention, but also in the area of other zoonotic organisms improvements can be made. Not only national regulations but more and more EU regulations play a role.
For Campylobacter on one hand risk-analysis and on the other hand possible interventions will be tackled. In addition there are questions on Salmonella, Trichinella, Toxoplasm, HepatitisE and more questions on Campylobacter. These include subjects regarding validation of serological assays, development of surveillance systems and risk-analysis.

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
Om de aanwezigheid van Salmonella en Campylobacter in pluimvee resp. producten van pluimvee terug te kunnen dringen dient onderscheid gemaakt te kunnen worden tussen besmette en onbesmette dieren en producten. Ook is inzicht in de oorsprong van een besmetting (bijvoorbeeld insleep) en de wijze van verspreiding van een besmetting nodig om in meer preventieve zin in te kunnen grijpen. Daarnaast wil de overheid de beschikking hebben over preventieve en curatieve middelen om Salmonella en Campylobacter te kunnen bestrijden, zoals vaccinatie en decontaminatie.

Het is op veel fronten niet duidelijk of de andere houderijsystemen zoals de biologische landbouw leiden tot andere bedreigingen van de voedselveiligheid en diergezondheid dan de gangbare productiewijzen.

De hieruit voortvloeiende kennisvragen worden in 2006 geadresseerd in een 9-tal projecten.

Resultaten Beoogde onderzoeksproducten:
Voor de meeste onderwerpen zal een rapport opgeleverd worden over de bevindingen van het onderzoek, eventueel gecombineerd met adviezen tbv beleid. Tevens zal geprobeerd worden deze informatie via wetenschappelijke publicaties, presentaties en media openbaar te maken.
Tevens zal een snelle Salmonella test uitontwikkeld zijn en een snelle Campylobacter test in een ver gevorderd stadium.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader C.B.M. Maassen

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D22100 Microbiology
D23110 Infections, parasitology, virology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation