KNAW

Research

Umbrella project; Integration, synthesis and consequences

Pagina-navigatie:


Update content


Title Umbrella project; Integration, synthesis and consequences
Period 09 / 2005 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1305449

Abstract (NL)

[Doel van het project]:
het integreren van de leerpunten uit de diverse deelprojecten en het genereren van concrete beleidsaanbevelingen en handreikingen voor de praktijk. Een deel van het programma budget wordt gereserveerd om te komen tot een meta-analyse van alle deelprojecten. Het totaalprogramma moet daarnaast organisch opereren, dwz. er moet uitwisseling en terugkoppeling plaatsvinden om te komen tot concrete beleidsaanbevelingen die ge├źnt zijn op het totale onderzoeksprogramma. Dit koepelproject moet er zorg voordragen dat de opbrengst van het totale programma meer is dan de som van de afzonderlijke opbrengsten van de verschillende deelprojecten. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de transferwaarde van de opbrengsten van de pilots.

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. T. Lans

Related research (upper level)

Classification

D42000 Political and administrative sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation