KNAW

Onderzoek

Europese samenwerking plant

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Europese samenwerking plant
Looptijd 01 / 2004 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1305497

Samenvatting

Doel:
Dit project betreft de bijdragen van het CGN aan de internationale samenwerking met betrekking tot plantaardige genetische bronnen, in het bijzonder de activiteiten in verband van ECP/GR. Vanuit de projectgelden wordt ook de contributie aan ECP/GR voldaan.

L. Visser is door LNV aangewezen als vertegenwoordiger van Nederland in de Steering Committee van ECP/GR.

Medewerkers van het CGN participeren actief in negen gewasgerichte werkgroepen en drie gewas netwerken van het ECP/GR. Deze werkgroepen komen een maal per jaar of eenmaal per twee jaar bij elkaar. In de werkgroepen worden afspraken voor taakverdeling gemaakt, wordt informatie uitgewisseld en worden samenwerkingsprojecten ontwikkeld.

Overeengekomen bijdragen aan het functioneren van de netwerken en de werkgroepen zullen door het CGN geleverd worden. Het betreft o.a. het onderhoud aan de drie door CGN beheerde databases van wilde aardappel, Brassica en Lactuca (sla). De contacten binnen de diverse ECP/GR werkgroepen zullen in 2005 benut worden voor het indienen van een aantal nieuwe projecten in kader van de vernieuwde GENRES programma. Inmiddels zijn er voorlopige afspraken gemaakt voor vier voorstellen, nl. bladgroenten, cucurbits, documentatie, en biologische landbouw. Projecten worden waarschijnlijk in begin 2005 ingediend.

Tevens draagt het CGN bij aan het ECP/GR project AEGIS. Dit project beoogt bouwstenen aan te leveren voor een rationalisering van het management van de ex situ collecties in Europa door middel van een pilot project op vier gewassen, waaronder Brassica. Voor dit gewascomplex is CGN verantwoordelijk.

Het CGN heeft in 2007 een nieuw initiatief voor Europese samenwerking op het gebied van PGR documentatie gelanceerd (zie www.EPGRIS3.eu). Het betreft een platform waarop, op basis van een wensenlijst van activiteiten, samengewerkt kan worden. Een activiteit wordt volledig gecoordineerd door de deelnemers aan de activiteit, documenten (werkplannen, verslagen en andere outputs) worden op de website gepubliceerd. Het CGN functioneert als coordinator van dit initiatief: onderhoudt de website, benadert potentiele deelnemers, brengt contacten tot stand, geeft feedback op de documenten, etc. In 2008 zal deze activiteit worden voorgezet.

Werkwijze:
Deelname aan bijeenkomsten werkgroepen en netwerken; deelname aan Steering Committee bijeenkomst

Resultaten:
- Geactualiseerde crop databases voor wilde aardappelsoorten, Lactuca en Brassica
- Regelmatige update gegevens EURISCO
- Tussenrapportage AEGIS project en uitwerken voorstellen gewas Brassica
- Bijdrage aan besluitvorming over toekomst van een Europees genenbank systeem AEGIS
- Coordinatie vam EPGRIS-3
- Voorbereiding bijeenkomst Steering Committee ECP/GR

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Activities regard CGN s contributions to internal collaboration in the area of plant genetic resources, in particular in the famwork of ECP/GR. The project covers the NL contribution to ECP/GR.

L. Visser has been appointed as the Dutch representative in the ECP/GR Steering Committee.

CGN staff actively participates in nine crop working groups and crop networks of ECP/GR. These working groups regularly meet at a yearly basis. In these working groups information is exchanged, task sharing agreements are made, and collaborative projects are developed.

Currently, CGN manages three databases for wild potato relatives, Brassica and Lactuca (lettuce) respectively. Contact are also used to develop EU GENRES project proposals.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. L. Visser

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D16400 Informatiesystemen, databases
D18210 Landbouw en tuinbouw
D21400 Genetica

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie