KNAW

Research

Reports and system ME-AVP

Pagina-navigatie:


Update content


Title Reports and system ME-AVP
Period 2005 - 2006
Status Completed
Research number OND1305535

Abstract (NL)

[Doel van het project]:
1. het opstellen van een rapportage voor het totale systeem ME-AVP op grond van de resultaten de deelprojecten 1.1 t/m 1.4 als basis voor de langjarige uitvoering van de monitoring en evaluatie ME-AVP 2. het beschikbaar maken en de publicatie van het informatiesysteem ME-AVP welke zal worden gerealiseerd binnen deelproject 1.3.
[werkwijze]:
In 2002 is aan NPB-Wageningen en EC-LNV door LNV-DP de opdracht gegeven tot de ontwikkeling van een programma voor ME-AVP. Het te ontwikkelen programma is de basis voor de langjarige monitoring en evaluatie van de beleidsdoelen uit Agenda Vitaal Platteland. In dit project zullen de resultaten van het project worden vastgelegd in een rapportage en zal worden gewerkt aan de implementatie van het informatiesysteem ME-AVP.
[Werkplan 2005]:
Het werkplan omvat:
Het opstellen van een rapportage voor het totale systeem ME-AVP, bestaande uit:
o Een beschrijving van het ontwerp van het monitoringssysteem
o Uitwerking voor de vastgestelde indicatoren voor de verschillende beleidsthema s
o Beschrijving van het informatiesysteem
o Voorstellen voor rapportage monitoring en evaluatie
o Organisatie en beheerplansplan (inclusief financiën) voor uitvoering van het systeem
o Implementatie van het informatiesysteem bij de betrokken organisaties.
[Kennisoverdracht]:
Binnen het project zal in ieder geval een rapportage en het informatiesysteem beschikbaar zijn. Daarnaast zal ook nog worden gekeken of andere aanvullende producten (folders o.i.d.) nodig zijn om doelstellingen en resultaten breder te communiceren

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. L. Kooistra

Related research (upper level)

Classification

D42000 Political and administrative sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation