KNAW

Research

Verre buren. Samenleven in de schaduw van de Holocaust (NL)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Verre buren. Samenleven in de schaduw van de Holocaust (NL)
Period 01 / 2004 - 06 / 2015
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1305588

Abstract (NL)

Froukje Demant onderzoekt het samenleven van Joden en niet-Joden in de Twents-Duitse grensstreek (het grensgebied dat de regio Twente, het Westmünsterland en de Graafschap Bentheim omvat) in de periode tussen 1930 en 1960. Ze bestudeert de sociale processen voor en na de Holocaust met een focus op alledaagse interacties, omdat op dit microniveau processen als uitsluiting en ontmenselijking tot uitdrukking komen. Zo kijkt zij hoe het samenleven weer vorm kreeg, nadat overlevenden van de Holocaust terugkeerden naar hun vroegere woonplaatsen.

Related organisations

Secretariat History (UvA)

Related people

Supervisor Prof.dr. A.J.J. Nijhuis
Doctoral/PhD student Dr. F.A. Demant

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation