KNAW

Research

BO-07-002 Sustainable Fisheries

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-07-002 Sustainable Fisheries
Period 01 / 2006 - 12 / 2007
Status Completed
Research number OND1305604

Abstract

Fisheries policy aims at inducing ecological, economical and social sustainability. Dutch fisheries policy is developed within the wider context of the EU CFP, with quite an emphasis on management systems based on TAC and quota embedded in a series of technical measures.

In order to facilitate a process of transition towards a more sustainable use of the marine living resources on the one hand more insight is needed of such processes as the influence of climate change on fish populations, the effect of spatial restructuring such as windmill parks and protected areas. On the other hand it calls for the development of more sustainable fisheries techniques and practices.
In addition there is a need for the development of a management strategy leading in the long run to a sound state of the stocks while understanding the adaptations fisher folk will make to their fishing practices as a result of the management deployed.

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
Zowel de visserij op het IJsselmeer als op de Noordzee staat onder druk. Aan de ene kant vanwege lage visbestanden, veel bijvangst en schade aan de natuur en aan de andere kant door, met name op de Noordzee, allerlei nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Ook internationale ontwikkelingen in het kader van EU richtlijnen en OPPAR spelen in toenemende mate een rol en vragen om een ecosysteembenadering in de visserij, i.e. een verduurzaming van de visserij.
Vissers vormen de laatste jagers/verzamelaars van de westerse wereld. Zij oogsten uit de natuur en zijn dus afhankelijk van de ontwikkelingen in die natuur: duurzaamheid van het systeem is daarbij van onschatbaar belang. Tot in de jaren '70 opereerden de milieubeweging en de vissers als één front. Echter, daarna splitsten hun wegen: de milieubeweging ging zich richten op visstandbeheer en de vissers wilden binnen de mogelijkheden een mooie boterham verdienen. Deze dualiteit (visstandbeheer versus visserijbeheer) is ook in het huidige beleid terug te vinden, waarin de Europese regelgeving een steeds sterkere rol is gaan spelen. De kern van het huidige beleid richt zich op het gezond houden van de visbestanden: het draait om TAC en quota en daarnaast een trits aan technische maatregelen zoals beheersing motorvermogen, lengte van de schepen, grootte van het tuig, minimale maaswijdte, gesloten gebieden, vergunningen, licenties. Deze aspecten spelen dan ook een belangrijke rol als wij het hebben over de zoektocht naar duurzaamheid in het visserijbeleid en in de visserij.

Werkwijze:
Binnen dit thema kijken we binnen een aantal projecten hoe via andere technieken (pulskor, mosselzaadinvanginstallaties) visserij mogelijk is met een verminderde impact op het milieu. Daarnaast zijn er activiteiten die zich richten op het evalueren van mogelijk alternatieven voor visserijbeheer. Ook is er een project dat zich puur richt op het entameren van een transitietraject: dit heeft onder andere geleid tot het instellen van een discussietraject tussen overheid en sector over hoe de kottersector een transitie kan doormaken. Een mooi detail is dat een aantal activiteiten door Brussel wordt ondersteund en wordt uitgevoerd in een breder EU-verband, waardoor niet alleen meerdere visies worden gedeeld, maar ook het Brussels beleid van binnenuit wordt beïnvloed vanuit onderzoek. Daarnaast biedt het een kans om het Nederlandse perspectief in een breder Europees kader te presenteren.

Resultaten:
Beter inzicht in vernieuwende technieken Evaluatie van alternatieven voor visserijbeheer Meer kennis over transitie Invloed op het Europese visserijbeleid

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Other involved organisations

CEFAS The Secretary Of State For Environment, Food And Rural Affairs Acting Through
The Centre For Environment, Fisheries And Aquaculture Science
FRS-MLA The Scottish Ministers Acting Through Fisheries Research Services
SEAFISH Sea Fish Industry Authority
CEMARE University Of Portsmouth Higher Education Corporation
University Of Aberdeen
IFREMER Institut Francais De Recherche Pour L'exploitation De La Mer
IMR, Havforskningsinstituttet (Institute Of Marine Research)
BIM, An Bord Lascaigh Mhara
CLO-DvZ, Centrum Voor Landbouwkundig Onderzoek- Dienst voor Zeevisserij
DIFRES Danish Institute For Fisheries Research
IFM Danish Institute for Fisheries Research, Institute for Fisheries Management & Coastal Community Development
ISMAR-CNR, Consiglio Nazionale Delle Ricerche
Bundesforschungsanstalt für Fischerei (Institut für Ostseefischerei), Institut für Meereswissenschaften an der Universität Kiel, University of Hamburg
FUNDACIÓN AZTI, Instituto Español de Oceanografía
Morski Instytut Rybacki w Gdyni
Knipovich Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography

Related people

Project leader Ir. L.J.W. van Hoof

Related research (upper level)

Classification

D18230 Fisheries

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation