KNAW

Research

BO-07-003 Transition dairy farming

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-07-003 Transition dairy farming
Period 01 / 2005 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1305641

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
LNV merkt op dat de melkveehouderij kiest voor vergroting van de bedrijfsomvang en intensivering van de bedrijfsvoering en minder weidegang. In gebieden met beperkende (landschappelijke) randvoorwaarden neigt het melkquotum het gebied te verlaten . Wat betekenen deze trends voor weidegang, de melkveehouderij in bepaalde regio s en het beheer van het landschap in die regio's?
In relatie met het huidig beleidsinstrumentarium dat extensivering op bedrijfsniveau van de melkveehouderij stimuleert. Er worden geen (aanvullende) scenariostudies uitgevoerd.

Resultaten:
Participatief proces (CoP) waarvan proces en resultaten als producten zijn te duiden. Gedeelde beelden en commitment over weidegang, melkveehouderij in bepaalde regio s met (landschappelijke) beperkingen.
Potentiƫle) gebruikers van de onderzoeksresultaten Beleidsmakers (landelijk en regionaal), onderzoekers, agrarisch bedrijfsleven, kennisleveranciers.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. M. Vrolijk

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation