KNAW

Research

Expansion dairy farming, an economical sustainable concept?

Pagina-navigatie:


Update content


Title Expansion dairy farming, an economical sustainable concept?
Period 03 / 2005 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1305642

Abstract (NL)

[Doel van het project]:
[Probleemstelling]:
Het overheidsbeleid stimuleert melkveehouders om hun bedrijf robuuster (duurzamer) te maken door de bedrijfsvoering op een meer extensievere manier uit te voeren. Melkveehouders kiezen, volgens dezelfde overheid, echter steeds meer voor de ontwikkelingsrichting van het vergroten van de bedrijfsomvang en intensiveren van de bedrijfsvoering. LNV wil het beleidsinstrumentarium goed aan laten sluiten bij de ontwikkelingen in de praktijk EN tegelijk zorgen dat met dit beleid een meer duurzame melkveehouderij gerealiseerd wordt (economisch, ecologisch en sociaal maatschappelijk duurzaam). Dit project draagt daaraan bij door alle relevante projecten en stakeholders in een participatieve aanpak samen te laten werken. Doel is daarbij om duurzame concepten (3P) voor de melkveehouderij aan te dragen anders dan de extensivering op bedrijfsniveau.
In een aantal, nader benoemde, gebieden in Nederland, wordt de melkveehouderij geremd door omgevingsfactoren (landschapskwaliteit, kleinschaligheid van het landschap, etc). Wanneer de trend van grotere bedrijfsomvang en intensivering zou beteken dat hierdoor de melkveehouderij uit die gebieden verdwijnt (LNV ontvangt deze signalen) dan zou dat consequenties voor de kwaliteit van het (beheer van het) landschap kunnen hebben. Met name in deze gebieden wordt namelijk een belangrijke beheersfunctie van het landschap aan de melkveehouderij toegedacht.
De resultaten van alle projecten (landelijk en regionaal) worden vertaald naar een regionale vraagstelling voor een aantal (in overleg met de opdrachtgever) nader te bepalen gebieden. Vanuit deze vraagstelling levert dit project (via een participatieve aanpak) informatie voor het beleid over de landschapsbeheersfunctie van de melkveehouderij en de ontwikkeling van melkveehouderij in die gebieden.
[Doel van het project]:
Het vaststellen van de beschikbare kennis m.b.t. de kansen die er voor een op de wereldmarkt georiƫnteerde melkveehouderij onder Nederlandse omstandigheden zijn. Het organiseren van een CoP van alle relevante projecten en stakeholders met als doel om duurzame concepten (3P) voor de melkveehouderij te kunnen duiden. LNV kan hierop een effectief beleidsinstrumentarium baseren.
[Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten]: Product en proces opleverdata, 1 december 2005

Related organisations

Related people

Project leader Ir. M. Vrolijk

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation