KNAW

Research

Continuous Access to Cultural Heritage (CATCH)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Continuous Access to Cultural Heritage (CATCH)
Period 11 / 2004 - unknown
Status Completed
Research number OND1305705
Data Supplier NWO / CISTRANA

Abstract

The research programmma CATCH, Continuous Access to Cultural Heritage, aims at providing new solutions for accessing digital collections. These solutions require the development of computer techniques, based on questions from the world of cultural heritage. CATCH is a demand driven research programme, and focuses on the support of collection managers of cultural heritage institutions. The products from the CATCH research programme will be new knowledge and software (tools). The programme comprises three themes: - Semantic operability through metadata; - Knowledge enrichment through automated analyses; - Personalisation through presentation. The programme is a joint initiative of the boards of the NWO Divisions of Physical Sciences and Humanities, the Netherlands Institute for Image and Sound, the Royal Library, the National Archive, the National Museum of Natural History (Naturalis), the National Service for Archaeological Heritage and the Rijksmuseum Amsterdam.

Abstract (NL)

Musea, archieven, bibliotheken en andere cultuurinstellingen beheren ons erfgoed. Een flink aantal van hun collecties is gedigitaliseerd. Dit opent ongekende mogelijkheden voor het publiek en voor wetenschappers: vanuit je huis of je werkkamer kun je materiaal aanwezig in (de magazijnen van) het Rijksmuseum of de Koninklijke Bibliotheek bestuderen zonder je te hoeven bekommeren om openingstijden of reistijd tussen beide instellingen. Maar digitale opslag is slechts de eerste stap tot toegankelijkheid. Het nationale onderzoeksprogramma CATCH (Continuous Access To Cultural Heritage) wil methoden en technieken ontwikkelen waarmee collectiebeheerders hun digitale collecties beter toegankelijk kunnen maken. Het gaat mogelijkheden bieden om nieuwe verbanden en relaties zichtbaar te maken tussen ver schillende collecties en de interactie tussen gebruikers en bronnen te optimaliseren. In dit programma werken informatica onderzoekers nauw samen met de beheerders van het erfgoed. Onderzoekers zullen het grootste deel van hun onderzoek binnen een cultureel erfgoedinstelling uitvoeren met als doel de kennisoverdracht tussen betrokken partijen te verbeteren. CATCH is een programma van de NWO-gebieden Exacte Wetenschappen en Geesteswetenschappen in samenwerking met zes grote vertegenwoordigers van het cultureel erfgoed, zoals het Rijksmuseum en de Koninklijke Bibliotheek.

Related organisations

Other involved organisations

Nederlands Instiuut voor Beeld en Geluid

Related people

Researcher R. van der Veen

Classification

D16200 Software, algorithms, control systems
D16400 Information systems, databases
D16500 User interfaces, multimedia

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation