KNAW

Research

BO-08-004 Risk management system in the meat prodcution chain

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-08-004 Risk management system in the meat prodcution chain
Period 11 / 2004 - 12 / 2006
Status Completed
Research number OND1305741

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
De wettelijke vleeskeuring is niet meer toegespitst op de huidige risico s in de dierlijke productieketens en zij sluit niet meer aan op de gewijzigde verantwoordelijkheden van overheid en bedrijfsleven. De volksgezondheidsrisico s die momenteel van belang zijn, zijn slechts in ketenverband te beheersen en worden niet (beter) beheerst door de vleeskeuring in de lijn die we nu kennen. De vleeskeuring dient te worden geïntegreerd in de gehele productieketen en aan te sluiten op vigerende of nieuw te ontwikkelen ketengarantiesystemen.

Resultaten:
1. Een algemeen geaccordeerde en op wetenschap gebaseerd overzicht van de volksgezondheidsrisico s in de vleesproductieketens (afgerond, zie fase-1)
2. Een risicobeheersingmodel voor de gekozen prioritaire risico s in de gekozen vleesproductieketens
3. Daar waar van toepassing een nulmeting voor de gekozen prioriteiten.
4. Randvoorwaarden voor de uitvoering van een pilot en/of uitvoering van een pilot, waarin het ontwikkelde risicobeheersingmodel wordt getoetst
5. Een plan voor het verbreden van het pilotmodel tot dagelijkse praktijk.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Drs. V.M.C. Rijsman

Related research (upper level)

Classification

D22100 Microbiology
D24300 Nutrition

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation