KNAW

Onderzoek

BO-08-004 Risicobeheersingsysteem in de vleesproductieketen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-08-004 Risicobeheersingsysteem in de vleesproductieketen
Looptijd 11 / 2004 - 12 / 2006
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1305741

Samenvatting

Doel:
De wettelijke vleeskeuring is niet meer toegespitst op de huidige risico s in de dierlijke productieketens en zij sluit niet meer aan op de gewijzigde verantwoordelijkheden van overheid en bedrijfsleven. De volksgezondheidsrisico s die momenteel van belang zijn, zijn slechts in ketenverband te beheersen en worden niet (beter) beheerst door de vleeskeuring in de lijn die we nu kennen. De vleeskeuring dient te worden geïntegreerd in de gehele productieketen en aan te sluiten op vigerende of nieuw te ontwikkelen ketengarantiesystemen.

Resultaten:
1. Een algemeen geaccordeerde en op wetenschap gebaseerd overzicht van de volksgezondheidsrisico s in de vleesproductieketens (afgerond, zie fase-1)
2. Een risicobeheersingmodel voor de gekozen prioritaire risico s in de gekozen vleesproductieketens
3. Daar waar van toepassing een nulmeting voor de gekozen prioriteiten.
4. Randvoorwaarden voor de uitvoering van een pilot en/of uitvoering van een pilot, waarin het ontwikkelde risicobeheersingmodel wordt getoetst
5. Een plan voor het verbreden van het pilotmodel tot dagelijkse praktijk.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. V.M.C. Rijsman

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D22100 Microbiologie
D24300 Voeding

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie